Głównej zawartości

Każdy z uczestników musi posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Osoby niepełnoletnie, dodatkowo, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Szkolenia są nieodpłatne, Fundacja im. Anny Pasek, nie ponosi kosztów dojazdu ani zakwaterowania uczestników szkolenia. Dotarcie do miejsca szkolenia, posiłki oraz ewentualny nocleg, leżą w zakresie uczestników szkolenia. Jako organizatorzy pomagamy w zorganizowaniu zakwaterowania. Na uczestników szkolenia będą czekać zarezerwowane miejsca noclegowe.

Nie czekaj zgłoś swój udział już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona.