Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Teledetekcja, Fotogrametria, Systemy informacji Geograficznej (GIS), te dość tajemniczo brzmiące terminy, do niedawna znane były głównie studentom nauk przyrodniczych dużych ośrodków akademickich i specjalistom wykorzystującym te technologie w praktyce. Od niedawna, to także obszary wiedzy, jakie zgłębiają młodzi studenci, na wydziale Przyrodniczo Podróżniczym w ramach Rabczańskiego Uniwersytetu Dzieci "Rudzik". Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie i wzbogacanie zainteresowań młodych ludzi, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, a także inspirowanie do odkrywania nowych obszarów wiedzy i możliwości współczesnej nauki.

Wszystko odbyło się jak na zwyczajnej wyższej uczelni. Były indeksy, wykładowcy, Dziekan, ćwiczenia - niezwykła była tylko grupa wiekowa odbiorców (6-12lat) i poruszany na zajęciach zakres problematyki.

GIS - Systemy Informacji Geograficznej, zwane także systemami informacji przestrzennej, to technologia informatyczna łącząca lokalizację obiektów w przestrzeni z ich charakterystyką opisową. Umożliwia ona nie tylko gromadzenie danych, ale także ich analizę, przetwarzanie i szczegółową wizualizację danych, wraz z ich atrybutami opisowymi. Geografia na sterydach jak mawiają żartobliwie, użytkownicy tej technologii. Dzięki GIS możemy np. obliczyć liczbę ludności w strefie zagrożonej powodzią, określić obszary zagrożenia lawinowego w rejonach górskich, czy też przedstawić skalę ubóstwa w przestrzeni miejskiej. Teledetekcja natomiast, to metoda zdalnego badanie przestrzeni, pomiary wykonywane z pewnej odległości. Klasycznym przykładem teledetekcji są zdjęcia lotnicze i satelitarne. Zgromadzone w ten sposób dane, wykorzystywane są w Systemach Informacji Geograficznej jako źródło informacji, punkt. wyjścia do prowadzonych analiz i opracowań.

W trakcie zajęć dzieci miały okazję dowiedzieć się, czym jest GIS i Teledetekcja i jak można te technologie wykorzystać w praktyce, jak się przeprowadza analizę zdjęć lotniczych, co widać z kosmosu i jak za pomocą komputera, korzystając z programu Google Earth podróżować i poznawać, nawet najdalej położone miejsca na ziemi. W trakcie ćwiczeń, dzieciaki nie kryły swej radości, ciekawe świata, nie raz potrafiły zaskoczyć nurtującymi ich pytaniami. Jedno z pytań dotyczyło "najwyższego szczytu kosmosu" :)

Wszystko, czego doświadczamy odbywa się w jakiejś przestrzeni geograficznej. Obserwujemy ją, poznajemy, próbujemy ją zrozumieć. Tak zaczęły powstawać mapy. Dziś GIS, to kolejny krok na drodze poznania i rozwoju wiedzy o otaczającym nas świecie. Dlatego tak istotne jest aby młodzi ludzie mieli okazję zapoznać się z tą wiedzą jak najwcześniej.

Zajęcie poruszające temat Systemów Informacji Geograficznej, z tak młodymi studentami, mają wymiar pionierski. Do tej pory, w naszym kraju, nie upowszechniano informacji na temat najnowszych technologii geograficznych, w tak młodej grupie wiekowej i w takiej formie. Transfer technologii musi przebiegać jednakowo w obie strony. Kontakt z nimi należy zaczynać jak najwcześniej. Jest to szczególnie istotne z perspektywy społeczeństwa informacyjnego i umiejętności praktycznego wykorzystywania najnowszych technologii w życiu codziennym.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Fundację im. Anny Pasek, firmę ESRI Polska i Sekcję Geomatyki Koła Naukowego Leśników, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Niebawem kolejne zajęcia...

zobacz galerię