Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Laureatem drugiej edycji konkursu stypendialnego Fundacji im. Anny Pasek, kierowanego do najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych, został Piotr Tompalski, przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zaproponowany przez niego projekt pozwoli na najdokładniejsze jak dotąd zbadanie drzewostanu w obszarze miejskim.

Stypendium naukowe Fundacji przyznawane jest od roku 2009 i ma za zadanie wspierać młodych, wyróżniających się naukowców, którzy realizują innowacyjne badania o znaczeniu praktycznym, a jako podstawowe narzędzie swojego warsztatu stosują techniki oraz narzędzia Systemów Informacji Geograficznych (GIS) i teledetekcji środowiska.

Stypendium im. Anny Pasek, mimo młodego stażu cieszy się rosnącym prestiżem w środowisku akademickim, potwierdza to zarówno liczba zainteresowanych, jak i wysoki poziom merytoryczny nadsyłanych przez kandydatów wniosków. Drugi etap konkursu -ocena merytoryczna projektów- przeszło 28 kandydatów, z tego grona, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono finalistę, który najpełniej sprostał kryteriom konkursu.

{include_content_item 99}

Zaproponowany przez Piotra Tompalskiego projekt, finansowany w ramach Stypendium grantem badawczym w wysokości 20 000 złotych, pozwoli na charakteryzowanie drzewostanu na obszarze Krakowa, w sposób bardziej obiektywny i bardziej precyzyjny, niż kiedykolwiek dotąd. W ręce planistów, urbanistów, ekologów trafi narzędzie idealnie nadające się zarówno do inwentaryzacji roślinności wysokiej miasta, jak również pozwalające na różnego rodzaju waloryzacje przestrzeni miejskiej, ze względu na tego typu roślinność - przykładowo, każdy mieszkaniec będzie mógł się dowiedzieć, z jak wieloma sąsiadami musi "dzielić się" jednym drzewem. Wynik analizy danych z zobrazowań laserowych znajdzie również zastosowanie we wspomaganiu rekultywacji silnie zdegradowanych obszarów poprzemysłowych. Obok grantu badawczego, laureat otrzyma również imienne, roczne stypendium w wysokości 25 000 złotych. Łączna kwota stypendium zamyka się sumą 45 000 złotych.

Honorowy patronat nad Stypendium objęli Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego - uczelni, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła GIS na sale wykładowe - oraz ESRI Polska, przedstawiciel światowego lidera oprogramowania GIS. Nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu rozpocznie się wiosną bieżącego roku. Szczegółowe informację na temat III już edycji Stypendium Naukowego im. Anny Pasek znajdą Państwo wkrótce na stronie Fundacji.