Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Fundacja Anny Pasek powstała na początku 2008 roku z inicjatywy Rodziców i najbliższych Anny ku Jej pamięci. Od 2010 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja działa aktywnie nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także ogólnopolskim i międzynarodowym, współpracując z jednostkami badawczymi, uniwersytetami, organizacjami ratowniczymi oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami.

W 2014 roku Fundacja dostąpiła zaszczytu odebrania od Władz Sejmiku Województwa Śląskiego – Złotej Honorowej Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wyróżnienie to nadawane jest jednorazowo jako wyraz uznania, za działalność instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców czy organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego.

Celami fundacji są:

  • Działalność naukowo-badawcza, rozwojowa i edukacyjna w obszarze geoinformacji, nauk przyrodniczych oraz ochrony przyrody.
  • Działalność na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich.
  • Wspieranie działalności artystycznej i społecznej.

Fundacja jest otwarta na wszelką pomoc i współpracę w podejmowaniu inicjatyw związanych z jej statutowymi celami. Fundacja im. Anny Pasek jest organizacją non profit, a jej majątek stanowi fundusz założycielski i mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Dochody Fundacji pochodzą głównie z darowizn, zbiórek publicznych i dotacji.

Więcej o działalności Fundacjizobacz Statut Fundacji

Fundację można wspomóc poprzez wpłaty na konto bankowe:

82 1060 0076 0000 3200 0127 6816, BPH o. Bedzin