Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Informacja geograficzna dla bezpiecznej eksploracji wysokogórskiej to projekt dedykowany grupie krakowskich alpinistów młodego pokolenia - Łukaszowi Depcie i Wojtkowi Kozubowi, naszemu zespołowi testowemu, który zaplanował na jesień 2008 wspinaczkowo-eksploracyjną wyprawę w Himalaje Gharwalu.

Cel wyprawy 'Gharwal 2008' - rejon lodowca Gangotri, widziany okiem satelity (Źródło: Google Earth)

Lukasz Depta, Wojciech Kozub i Andrzej Głuszek po zdobyciu Honboro Peak West w 2007 roku
Zespół pomimo młodego wieku może pochwalić się wieloma sukcesami górskimi w Tatrach, Alpach i Himalajach. Za wyprawę w rejony Honboro Group oraz Shigar Mountains w Karakorum, podczas której zdobyli trzy 6-tysięczniki (w tym dwa do tej pory niezdobyte) krakowscy wspinacze wraz z Andrzejem Głuszkiem otrzymali prestiżową nagrodę - Kolosa za najważniejsze polskie wspinaczkowe osiągnięcie roku 2007.

Zadaniem projektu jest wsparcie techniczne i instruktażowe w zakresie zwiększania wiedzy i technik górskich zwiększających bezpieczeństwo szeroko pojętej aktywności wysokogórskiej.
Wsparcie to realizowane jest poprzez przeszkolenie grupy m.in. w zakresie wiedzy o śniegu i lawinach śnieżnych, przeszkolenie w zakresie obsługi systemów nawigacji GPS czy też szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

  Oficjalni partnerzy Projektu - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Uniwersytet Jagielloński - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Fundacja szkoli dzięki współpracy w projekcie z instruktorami i ratownikami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR), specjalistami ze służby śniegowo-lawinowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (imgW) a także naukowcami z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (IGiGP UJ)

Współpraca w projekcie różnych instytucji to realizacja naszego postulatu, który zmierza w kierunku integracji środowisk, które zajmują się realizacją podobnych celów w myśl sprawnego przepływu informacji i technologii na potrzeby zarówno naukowe jak i praktyczne.

 

Przygotowany sprzęt zwiększający bezpieczeństwo alpinistów
Fundacja w ramach projektu zapewnia także profesjonalny sprzęt szkoleniowy i wyprawowy. Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo wyprawy, wspinacze otrzymają m.in. kompletny sprzęt lawinowy, profesjonalnie wyposażone apteczki czy też odbiornik GPS z przygotowanymi mapami cyfrowymi planowanego rejonu eksploracji.

Dlaczego 'Informacja geograficzna'? ponieważ wiedza na temat niebezpieczeństw w górach to w dużej mierze wiedza o procesach i zjawiskach jakie zachodzą w geograficznej przestrzeni górskiej. Trudno na przykład poznać zjawiska atmosfery górskiej, czy też przemiany w śniegu przyczyniające się do powstania lawin śnieżnych, bez odniesienia do elementarnej wiedzy przyrodniczej.

 

Cyfrowa geografia - portal Google Earth
Geografia to także wiedza w zakresie systemów globalnego pozycjonowania GPS, zwana potocznie cyfrową geografią lub profesjonalnie systemami informacji geograficznej GIS. Dzięki szkoleniu w tym zakresie nie tylko można nabrać umiejętności w obsłudze odbiorników GPS usprawniającymi nawigacje, ale także w zakresie przygotowania cyfrowych map (importowanych do odbiornika), będących pochodną tradycyjnych map papierowych lub nowoczesnych form zobrazowania powierzchni Ziemi - zdjęć satelitarnych.

Poprzez nasze działania chcemy pokazywać, że nauki geograficzne to nauki bardzo bliskie człowiekowi i nauki, które z powodzeniem możemy wykorzystywać w praktyce. Praktyka ta przyczynić się może do zwiększenia bezpieczeństwa wspinaczy a tym samym do jak najdłuższej realizacji górskich pasji.

Projekt jest pewnego rodzaju 'pilotem' realizowanych przez nasza Fundację idei. Nasz zespół 'testowy' mający ogromne doświadczenie górskie i wspinaczkowe zapewne dostarczy nam także cennych wskazówek które w późniejszych tego typu inicjatywach, pozwolą udoskonalać nasze metody szkoleniowo-organizacyjne. W przyszłości naszym celem jest umożliwianie udziału w tego typu szkoleniach nie tylko znanym osobom ze środowisk górskich ale także młodym adeptom górskiej przygody, dla których tego typu wiedza jest szczególnie ważna.