Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Od 27.08 - 04.09.2010 Alpejska Baza Szkoleniowa Pragelato stała się domem dla studentów nauk przyrodniczych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i reprezentacji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie interdyscyplinarnego obozu naukowego młodzi adepci wiedzy zapoznawali się z bogactwem naturalnym Alp Kotyjskich, zagrożeniami jakie temu środowisku towarzyszą, a także specyfiką obszarów pogranicza kulturowego, do jakiego zalicza się Region Piemontu. Za nami sesje naukowe, badania terenowe, refleksje dotyczące relacji i zależności zachodzących pomiędzy człowiekiem i środowiskiem...

Uczestnicy wyjazdu podkreślali znaczenie jakie, z perspektywy naukowej, miał dla nich pobyt w rejonie Pragelato i interdyscyplinarny charakter obozu. Pozwoliło im to na wymianę doświadczeń i wzbogacenie dotychczasowej perspektywy o nowe, alternatywne spojrzenie, dodatkowo, zajęcia w terenie pozwoliły im na utrwalenie dotychczasowej wiedzy i zdobycie nowych praktycznych umiejętności.

Nie samą nauką jednak człowiek żyje:-) Oprócz funkcji stricte naukowej, obóz miał także funkcję ogólno poznawczą. Pobyt w Pragelato to wyśmienita okazja do zapoznania się z dziedzictwem Regionu Piemontu, jego historią i tradycją - w tym także tą kulinarną. Piemont to także góry. Pragelato dzięki swojej lokalizacji (Alpy Kotyjskie) to wymarzony obszar dla młodych ludzi do stawiania pierwszych kroków w alpejskich masywach. Stopniowanie trudności i wysokości nie tylko pozwala nabyć młodym ludziom odpowiednich umiejętności, uświadamia im jednocześnie niebezpieczeństwa z jakimi mogą się spotkać w górach wysokich. W czasie wolnym od badań naukowych, członkowie obozu mieli okazję zdobyć między innymi: Bric Ghinivert (3037m n.p.m.) Monte Albergian (3041 m n.p.m.) oraz Monte Rognosa (3280 m n.p.m.)

Obóz w Pragelato stał się także doskonałą okazją do nawiązania współpracy z władzami lokalnego parku naturalnego Val Troncea (Parco Naturale della Val Troncea). Współpraca ta stwarza możliwości podejmowania nowych wyzwań, zarówno na płaszczyźnie naukowej jak i dydaktycznej.

Letni Obóz Naukowy Pragelato został zorganizowany pod kierownictwem dr Piotrka Wężyka z Laboratorium GIS i Teledetekcji Katedry Ekologii Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy wsparciu Firmy ESRI Polska i Fundacji im. Anny Pasek.

W trakcie trwania obozu pracę badawcze prowadziły kolejno:

  • Sekcja Geomatyki UR
  • Sekcja Ekologii Las UR
  • Sekcja Ornitologii UR
  • Sekcja Łąkarstwa UR
  • oraz Sekcja Kartografii UW

Zobacz relację z obozu na facebooku